espacesverts-slide8c

INVENTARIS VAN VASTE
EN ROERENDE ACTIVA

espacesverts-slide1c

INSPECTIERONDES
EN DIAGNOSTIEK
VAN HET TERREIN

espacesverts-slide3c

SMART PLANNING
VAN UW WERK EN
VAN UW MIDDELEN

espacesverts-slide2c

MOBIEL BEHEER
VAN DE TEAMS TER PLAATSE

espacesverts-slide4f

CHECK-IN / CHECK-OUT
VAN UW MIDDELEN

espacesverts-slide5

TRACK & TRACE
VAN DE TEAMS EN DE MACHINES

espacesverts-slide6b

KRIJG IN REALTIME ZICHT
OP HET WERK
EN OP UW TEAMS

espacesverts-slide11b

GEOLOKALISATIE IN REALTIME
VAN UW TEAMS EN MACHINES

espacesverts-slide7b

BEWAAR EEN HISTORIEK
VAN HET UITGEVOERDE WERK

BEHEER VAN GROENE RUIMTES EN PARKWERVEN OP CARTOGRAFISCHE BASIS
GROENE RUIMTES EN STRAATMEUBILAIR

 

1. Digitalisering

Geef uw werven, contracten of concrete elementen (gras- of bloemperken, bomen, straatmeubilair, …) via punten, lijnen of oppervlakken cartografisch weer. Zo behaalt u drie maal resultaat:

  • U inventariseert uw elementen
  • U plant en organiseert al uw acties
  • U bewaart een historiek van het uitgevoerde werk

Dankzij de digitalisering verkrijgt u een multidimensionaal overzicht dat bij de traditionele beheerprogramma’s volledig ontbreekt.

Via directe aanpassingen van de zoominstellingen en dankzij de visuele elementen kunt u van een panoramisch overzicht van uw activiteit ogenblikkelijk overschakelen op een zeer gedetailleerd zicht op één specifiek punt.

Op die manier verkrijgt u uitgebreid: de geolokalisatie in realtime van de ploegen en de machines, de werven in uitvoering, de vooruitgang die wordt geboekt op de werven, de dringendheid van de werven, de afstand tussen de werf-werknemers-machines, …

Door de gedetailleerdheid van de digitalisatie vergemakkelijkt het gebruik van een software die de oppervlaktes en afstanden automatisch berekent:

  • De bepaling van de werkschema’s (duur van het maaien, duur van het snoeien, …)
  • De te bestellen hoeveelheden (aantal kilo’s kunstmest of zaaigoed, aantal planten, aantal palen en meters omheining, …)
  • Een preciezere facturatie van de uitgevoerde werken

De digitalisatie kan op het terrein gebeuren (via een app met de vingers of met een gps) en/of om het even waar via de webinterface van de software.

De +punten

• Een diagnostisch instrument waarmee iedereen proactief kan werken en een hogere klantentevredenheid kan behalen

2. Diagnostiek

Gebruik de beschrijvende elementen, geolokalisatie, foto’s, … om vanop het terrein of op kantoor uw bestellingen, werktijdbonnen, inventarissen, … te plannen.

Bijvoorbeeld: een ploegchef ziet bij een klant een dode boom staan -> hij neemt een foto en bewaart de gps-coördinaten van de boom, hij beschrijft het werk dat moet gebeuren en de eventuele problemen (er is een kraan nodig, hoogte van de boom, hoogspanningskabel, …). De waarschuwing wordt in realtime naar het kantoor doorgestuurd zodat het planningsteam het vellen van de boom kan organiseren.

Controleer uw machines en gereedschap.

Bijvoorbeeld: de toestellen in speeltuinen moeten regelmatig worden nagezien. Identificeer het speeltuig door de RFID- of NFC-tag in te scannen en vul de punten die niet kloppen aan op uw checklist.

De +punten

• Een uiterst doeltreffend planningsinstrument dat makkelijk te gebruiken is en tegelijk rekening houdt met een overvloed aan parameters.
• Beperk het vele (her)coderen van papieren documenten die soms slecht of helemaal niet leesbaar zijn

3. Planning

Coördineer al uw werk (inventarissen, onderhoudswerken, herstellingswerken, controles, …) en de organisatie van uw teams met intuïtieve multidimensionale planningen die onder andere rekening houden met:

  • de plaatsen waar wordt gewerkt en de bevoegdheden van de gebruikers om machines en voertuigen te reserveren,
  • de verlofperiodes en geografische zones om de bereikbaarheid van de mensen te berekenen,
  • het tijdsbestek dat contractueel met de klant is afgesproken voor de werken

De +punten

• Zorg ervoor dat elk uitgevoerd werk nauwkeurig en snel wordt gefactureerd (makkelijk te combineren met uw ERP en/of huidige software)
• Evalueer en stimuleer onophoudelijk de prestaties van uw teams

4. Mobiele Interventies

Elke ploegchef of werknemer op het terrein die een smartphone of een tablet met de Oxygis-app heeft, ontvangt zijn takenlijst in de vorm van werkbonnen die in volgorde van belangrijkheid zijn gerangschikt. Met die app kan iedereen zijn werk zelfstandig en met een minimum aan supervisie uitvoeren.

Elke werkbon bevat daarom gedetailleerde informatie over de uit te voeren taken. Er kunnen ook documenten (plannen, technische schema’s, werkingsgebieden of foto’s) aan zijn bevestigd. Dankzij de cartografische interface kan elke gebruiker zich makkelijk naar de verschillende werkterreinen begeven en kent hij de precieze geografische grenzen van zijn werkgebied.

Aan het einde van elke taak of werkdag kan hij de vooruitgang van de werken op de werkbonnen aangeven en er foto’s bijvoegen waarop te zien is dat het werk goed is uitgevoerd.

De +punten

• U heeft in realtime zicht op wie wat doet, waar en met welk materiaal.